Bruk av småelektriske kjøretøy m.v

Det har nylig kommet en forskriftsendring for bruk av småelektriske kjøretøy. Dette gjelder for

  • Bensindrevet kjøretøy
  • Småelektriske kjøretøy 
  • Sykkel med hjelpemotor 

Mer informasjon om hva endingene innebærer og mulig straffereaksjoner finner dere i vedlagt skriv

Del denne artikkelen på: