Nettvett

I følge udir skal du som elev kunne utøve digital dømmekraft, det vil si "utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier."
(Utdanningsdirektoratet (2016) s. 2)

For å lære mer om digitaldømmekraft, se lenkene til høyre. 

Nettvett