Elevrådet

Elevrådet er en viktig samarbeidspartner for skolen. Rådet har vært med på å lage skolens visjoner og mål og dermed bidratt til å etablere et fundament for skolens utvikling i årene framover.

Elevrådet har også vært en pådriver for å forbedre skolens fysiske miljø. Installering av nytt ventilasjonsanlegg og forbedring av skolens uteanlegg er resultater av denne innsatsen.

Elevrådet har også fått innført nye identitetskort, hatt en gjennomgang av skolens kantinetilbud og bestemt at skolens studenter skal ha egen bærbar PC. 

På den måten har elevrådet i stort og smått bidratt til at vi stadig får en bedre læringsarena på SOTS.

Leder for elevråd er Erik Skollevoll (TipB) og nestleder er Emil Egeland (TipA)

Informasjon om skolens studentråd finner du på fagskolen Rogaland 

Del denne artikkelen på: