Statens lånekasse for utdanning

Oppdatert informasjon finner du alltid på Lånekassens nettsted

De generelle søknadsfristene i Lånekassen er 15. november (for høstsemesteret) og 15 mars (for vårsemesteret)

Det finnes flere andre typer stipend som kan være aktuelle, blant annet  utstyrsstipend.

Del denne artikkelen på:

Eksempel på endringer kan være at

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (du må sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

Du finner mer informasjon om dette på  www. lanekassen.no