Statens lånekasse for utdanning

Oppdatert informasjon finner du alltid på  Lånekassens nettsted

De generelle søknadsfristene i Lånekassen er 15. november (for høstsemesteret) og 15 mars (for vårsemesteret)

Det finnes flere andre typer stipend som kan være aktuelle, blant annet  utstyrsstipend.

Har du allerede søkt og det har skjedd endringer?

Eksempel på endringer kan være at

  • du har flyttet hjemmefra
  • du har byttet skole (du må sende ny søknad)
  • du har byttet utdanningsprogram
  • økonomien til foreldrene dine har endret seg

Du finner mer informasjon om dette på  www. lanekassen.no

Del denne artikkelen på: