Fagskole helse

Fagskole helse

Vi har deltidstilbud, ett årsstudium over to år, innen helse:

  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Vi har deltidstilbud, ett årsstudium over to år, innen helse:

  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Del denne artikkelen på: