Samarbeid

Skolen har samarbeid med bedrifter i vår region, andre fagskoler og universitet i Norge, samt enkelte utdanningsinstitusjoner i andre land.