Nyttig informasjon

Hvem har rett på voksenopplæring?
Ulike skjema
Elevkort (skolebevis)
Informasjon om rabatt og innkjøpsordninger

Rogaland fylkeskommunes har en egen side med informasjon om voksenopplæringen. Vi har derfor valgt å lenke til denne siden, slik at informasjon til enhver tid er oppdatert.

Del denne artikkelen på: