Voksenopplæring Bergeland vgs

På Bergeland videregående tilbys det skoleåret 2019/20 Vg2 Helseservicefag, Vg3 Tannhelsesekretær og Vg3 Helsesekretær for voksenopplæring. Undervisningen for disse programområdene er lagt til kveldstid.  

Del denne artikkelen på:

Vaisenhusgt 50 
4012 Stavanger