Våre utdanninger

Stavanger offshore tekniske skole tilbyr utdanning både i videregående skole og på fagskolenivå.

Vi har:

Videregående skole    

Fagskolen helsefag    

Teknisk fagskole

Bildemix 1

 

Søknadsskjema finner dere på  VIGO.

Noen deltidstilbud i fagskolen har egne søknadsskjema.