Lån, kostander og finansiering

Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og  stipend. Hvis du ikke har voksenrett får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen.

     Støtte fra Lånekassen - Sjekke reglene her

Arbeidsgiver og fagforening kan også gi støtte til videregående opplæring.

Læreplan for de ulike fagene finner du på Udir sine nettsider. 
 
Får du dekket kurset av fylkeskommunen kan du benytte deg av tilbudet om kjøp av PC til redusert pris.
Del denne artikkelen på: