Voksenopplæring Godalen vgs

På Godalen videregående tilbys det:

  • Vg1 bygg og anleggsteknikk,
    • Vg2 byggteknikk 
    • Vg1 elektrofag
    • Vg1 og Vg2 service og samferdsel

for voksenopplæring. Undervisningen for disse programområdene er lagt til dagtid. 

Del denne artikkelen på:

Østre Ring 55
4015 Stavanger

Vårt voksenopplæringstilbud på Godalen vgs er programfagene til følgende studieretninger:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Service og samferdsel 
  • Elektrofag