Voksenopplæring Godalen vgs

På Godalen videregående tilbys det:

 • Vg1 bygg og anleggsteknikk,
  • Vg2 byggteknikk 
  • Vg1 elektrofag
  • Vg1 og Vg2 service og samferdsel

for voksenopplæring. Undervisningen for disse programområdene er lagt til dagtid. 

Del denne artikkelen på:
 • Service og samferdsel
 • Bygg- og anleggsteknikk

Vårt voksenopplæringstilbud på Godalen vgs er programfagene til følgende studieretninger:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Service og samferdsel 
 • Elektrofag

Østre Ring 55
4015 Stavanger