Voksenopplæring Møllehagen

Studiesenteret tilbyr både voksenopplæringskurs og fagskole innen helse- og oppvekstfagene. Vi har voksenopplæringstilbud på dag- og kveldstid.

For spørsmål om voksenopplæring og fagskole, ta kontakt med Wenche Johannessen på tlf. 51921930 eller e-post wenche.johannessen@skole.rogfk.no eller med Jone på tlf. 51921904 eller e-post jone.johnsen@skole.rogfk.no  

Del denne artikkelen på:

Torgveien 29
4016 Stavanger

Vårt voksenopplæringstilbud på Møllehagen skolesenter er programfagene til følgende studieretninger

  • Helse og oppvekstfag
  • Barne og ungdomsarbeid
  • Helsearbeiderfaget