Voksenopplæring Strand vgs

På Strand videregående tilbys det Vg1 og Vg2  helsearbeiderfag, for voksenopplæring. Undervisningen for disse programområdene er lagt til kveldstid.  

Del denne artikkelen på:

Ryfylkeveien 1914
4120 TAu

Vårt voksenopplæringstilbud på Strand vgs er programfagene til følgende studieretninger:

  • Helsearbeiderfaget