Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Vg1 TIP

Er du interessert i maskiner eller teknisk utstyr? Da er vg1 TIP en god start på yrkeskarrieren. Du kan gå videre og ta fagbrev slik at du er kvalifisert til arbeid i oljeindustrien,  i bilindustrien eller i andre tekniske fag. Du kan også bruke fagbrevet som basis i videre studier ved teknisk fagskole eller ved universitet.

På vg1 TIP får du opplæring i å stille inn og bruke verktøy og avanserte maskiner. Du blir kjent med egenskaper til materialer og lærer metoder og teknikker for å bearbeide de ulike materialene på verkstedet.

I løpet av skoleåret får du også kjennskap til vg2 tilbudene våre;  laboratoriefag, kjemiprosess og brønnteknikk. Du får bruke ulike laboratorier til å erfare kjemiske reaksjoner og ulike prosesser og lære om boring og teknisk utstyr som brukes i brønnoperasjoner. 

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Del denne artikkelen på:
Læreplanen for Tip Søk her vilbli.no
Kontaktperson