Automatisk lagring i Office

Automatisk lagring kan skrus av eller på i Word. Samme fremgangsmåte virker for både for Excel og PowerPoint.

Merk at automatisk lagring kun fungerer når filen er lagret på OneDrive eller i SharePoint.

Del denne artikkelen på: