2-årig løp for minoritetsspråklige – lærefag

  • Service og samferdsel
  • Bygg- og anleggsteknikk

Målgruppen for tilbudet er minoritetsspråklige som deltar i introduksjonsprogram og som kan få et bedre læringsutbytte i norsk ved å kombinere norskopplæring med arbeid de er interessert i.

De får opplæring i grunnskolenorsk og fag i videregående opplæring det første året. I tillegg får de praksis i bedrift. Se mer informasjon om tilbudet her:

Det blir informasjonsmøte om opplæringstilbudet for kommuner på Godalen vgs tirsdag 5. mars 2019, fra kl. 12.00 – 14.30.

For å starte opplæringstilbudene må det være minimum 10 deltakere på hvert utdanningsprogram.

Søknad på www.vigo.no må derfor sendes inn så snart som mulig og senest innen 01.04.19. Sluttkompetansene som kan velges er: Salgsmedarbeider, Logistikkoperatør, Tømrer eller Stillasbygger. Søknaden merkes med «Ønsker Godalenmodellen». Det er svært viktig at all skolegang registreres i søknaden og at all dokumentasjon på skolegang sendes inn per post.

Rett kopi av all dokumentasjon sendes til:

Rogaland fylkeskommune
V/Voksenopplæringen 
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Søknadene behandles individuelt og vedtak sendes direkte til søker.

For mer informasjon om utdanningsprogrammene, ta kontakt med Godalen vgs:

For Service og samferdsel:
Anne Dorthe Magnus Ask, tel. 46 83 57 72, anne.dorthe.magnus.ask@skole.rogfk.no

For Bygg- og anleggsteknikk:
Alf Tore Tostensen, te. 93 40 51 99, alf.tore.tostensen@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: