Vurdering av realkompetanse

Få godkjent det du allerede kan

Kunnskap, erfaring og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, kan gjøre at du får bestått i et fag du ikke har hatt opplæring i. Denne samlende erfaring kalles realkompetanse og vurderes før du begynner på opplæringen.

Slik fungerer vurderingen

Du har krav på gratis vurdering hos Rogaland fylkeskommune, hvis du har voksenrett. Det er også gratis om du er videresendt fra NAV eller din kommune.

Vurderingen foregår som en samtale mellom deg og en fagkonsulent, og tar utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle faget. Du blir stilt spørsmål knyttet til læreplanen, og må også være forberedt på å vise dine kunnskaper i praksis. TIPS: les læreplanen i det aktuelle faget. Læreplanene kan lastes ned fra udir.no

Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. Dersom du ikke får godkjent et fag, kan du få tilbud om opplæring.

Del denne artikkelen på: