Om skolen

Stavanger offshore tekniske skole er en offentlig videregående skole og fagskole. Skolen har en årlig elevmasse på 105 elever på videregående skole, et voksenopplæringssenter med ca. 350 deltakere og studentmasse på ca. 600 studenter på Fagskolen Rogaland.

 Vi har høyt kvalifiserte lærere og har moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre elever og studenter. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av fagkompetanse.

E-post (Stavanger offshore tekniske skole)

E-post (Fagskolen Rogaland)