Vg2 Kjemiprosess

Vg2 Kjemiprosess

Har du lyst å styre teknisk utstyr i prosessindustrien? Er du interessert i hvordan ulikt mekanisk utstyr er bygget opp og fungerer? Da kan kjemiprosessfaget være en spennende karrierevei.

Her lærer du hvordan ulike produksjonsanlegg er designet, blir kjørt og regulert. Du vil få kunnskap om kjemikalier og setter deg inn i systemer som har høye temperaturer og trykk.Du vil lære i detalj om ulikt teknisk utstyr som ventiler, pumper, motorer, turbiner og kompressorer. Det benyttes simulatorer, reguleringssløyfer i undervisningen og det blir aktiviteter på automasjonslab og kjemilab . Der kjøres prosesser og man tolker resultater fra analyser og måleinstrumenter. Praktisk erfaring med faget får du også ved ekskursjoner og praksisperioder i bedrifter.Aktuelle arbeidssteder kan være oljeindustrien, innen vannbehandling, næringsmiddelindustrien, forbrenningsanlegg og metallurgisk industri med flere.

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Del denne artikkelen på:
Læreplan kjemiprosess Søk her vilbli.no Hvordan får jeg læreplass (464,73 kB)
Kontaktperson